Tag: widełki statyczne

Akcje na GPW

Są to najpopularniejsze instrumenty finansowe notowany na większości giełd na całym świecie i zarazem instrumenty, które są z nią najbardziej kojarzone. Codziennie miliony inwestorów obraca bilionami akcji, które zmieniają swoich właścicieli. Zacznijmy jednak od początku. Czym właściwie są akcje? Są to papiery wartościowe potwierdzające prawo własności danej spółki. Kupując...

Widełki dynamiczne i statyczne

Praktycznie na wszystkich większych światowych giełdach, wliczając w to również i Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych istnieją mechanizmy mające uniemożliwić zbyt duże zmiany kursów w obrębie jednej sesji lub nawet jednego zlecenia. Są to tzw. widełki cenowe. Na GPW mamy do czynienia z widełkami statycznymi oraz dynamicznymi. Widełki statyczne Jest...