Archiwa tagu: widełki statyczne

Akcje na GPW

Są to najpopularniejsze instrumenty finansowe notowany na większości giełd na całym świecie i zarazem instrumenty, które są z nią najbardziej kojarzone. Codziennie miliony inwestorów obraca bilionami akcji, które zmieniają swoich właścicieli. Zacznijmy jednak od początku.

Czym właściwie są akcje?

Są to papiery wartościowe potwierdzające prawo własności danej spółki. Kupując akcje stajemy się więc jej współwłaścicielem proporcjonalnie do ilości wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada. Oznacza to także, że mamy prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Inwestorów oraz głosowania i podejmowania ważnych decyzji wpływających na losy spółki. Aby jednak realnie wpływać na losy spółki nasz udział musi być istotny w skali wszystkich akcji, jakie dana spółka posiada.

Akcje dają nam też prawo do dywidendy, czyli udziału w zyskach spółki, jeżeli dywidenda taka jest wypłacana. Spółki jednak nie mają takiego obowiązku i wygenerowany zysk mogą zostawić w spółce na dalsze potrzeby rozwojowe. Czytaj dalej

Widełki dynamiczne i statyczne

Praktycznie na wszystkich większych światowych giełdach, wliczając w to również i Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych istnieją mechanizmy mające uniemożliwić zbyt duże zmiany kursów w obrębie jednej sesji lub nawet jednego zlecenia. Są to tzw. widełki cenowe. Na GPW mamy do czynienia z widełkami statycznymi oraz dynamicznymi.

Widełki statyczne

Jest to dolne i górne ograniczenie cenowe w obrębie jednej sesji. Jeżeli kurs danego waloru wzrośnie lub spadnie na tyle, że realizacja ostatniego zlecenia spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnego przedziału wahań, wtedy notowania są zamrażane. Osoba nadzorująca giełdę wstrzymuje notowania danego papieru na jakiś czas. Odbywa się nowe równoważenie rynku. Jeżeli nowo ustalona cena znajdzie się poza dotychczasowymi widełkami, wtedy tez ustalane są nowe widełki. Czytaj dalej