Archiwum kategorii: Uncategorized

emerytury

Czy warto mieć IKE i IKZE?

Limity na rok 2017:

IKE: 12 789 PLN

IKZE: 5 115,60 PLN

Uwaga !!!: Artykuł był pisany w 2014, ale wszystkie aspekty techniczne pozostają bez zmian. Zmieniły się jedynie kwoty limitów, które podane są wyżej.

To jak będzie się nam żyło na starość zależy od wielu czynników. Wyliczyć można bardzo wiele z nich. Ja jednak skupie się na kwestiach finansowych. i tutaj mam 2 elementy, czyli emerytura oraz to co zgromadzimy sami. Na emeryturę mamy ograniczony wpływ. Tzn im więcej zarabiamy tym większe są nasze składki. Jednak nie wiemy tego co będzie za lat 10, 20 czy też 30 gdy będziemy na emeryturę przechodzić. Nie wiemy w jakim stanie będzie gospodarka, stan finansów publicznych a także jak starzejące się społeczeństwo wpłynie na cały system emerytalny. Obaw jest wiele i lepiej nie pozostawiać wszystkiego w ręce niewiadomej i zadbać też o drugą nogę naszej spokojnej starości czyli  to ile zgromadzimy samemu.

Czytaj dalej

Opcja odwrotnie uwarunkowana

Opcja odwrotnie uwarunkowana reverse contingent premium option różni się tym od opcji typu contingent premium opion, że nabywca opcji zobowiązuje się do zapłaty premii tylko jeżeli w dniu wygaśnięcia opcja ta wygasła out-of-the-money. Jeżeli natomiast opcja ta wygasła at-the-money lub in-the-money nabywca opcji nie musi płacić premii opcyjnej. Strategia ta może więc przynieść nabywcy zdecydowanie większe zyski w przypadku ruch zgodnego z oczekiwaniami inwestora, jednak naraża go też na dużo większe straty w przypadku gdy opcja nie wygaśnie w pieniądzu (in-the-money). Ryzyko dla tej strategii jest więc zdecydowanie większe co z kolei przekłada się na wyższy koszt premii opcyjnej. Czytaj dalej

Opcje Azjatyckie

Opcje azjatyckie są to opcje, których zysk zależy od kształtowania się ceny na przełomie całego okresu trwania opcji. Różnią się tym od standardowych opcji waniliowych, że ich cena wykonania lub cena referencyjna zostaje zamieniona przez średnią cenę z okresu trwania opcji.

W zależności od tego którą ceną zamieniamy wyróżniamy podział opcji azjatyckich na dwa rodzaje: Czytaj dalej

Opcje Binarne

Opcje binarne (binary lub digital options) są to opcje, w których nabywca dostaje stałą wysokość wypłaty, jeżeli opcja wygasła in-the-money, niezależnie od tego na jakim poziomie znalazła się cena instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia.

Opcje binarne podobnie jak opcje waniliowe dzielimy na opcje europejskie oraz na opcję amerykańskie (american, one-touch), gdzie w przypadku opcji europejskich wypłata nabywcy zależy wyłącznie od poziomu kursu w dniu wygaśnięcia, natomiast w przypadku opcji amerykańskich wystarczy jednorazowe przekroczenie poziomu wykonania w czasie trwania opcji aby nabywca mógł dostać premię. Czytaj dalej

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w górę (barrier knock-up-and-out put options) daje prawo jej nabywcy do sprzedaży danego instrumentu finansowego po cenie wykonania jeżeli w czasie trwania opcji kurs nie osiągnął poziomu bariery, która dezaktywuje taką opcję.

Kurs wykonania (W) tej opcji może być ustawiony tak powyżej jak i poniżej poziomu spot (S) oraz poziomu bariery (B). Czytaj dalej

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w górę (barrier knock-up-and-in put options) daje prawo nabywcy sprzedać dany instrument finansowy pod warunkiem, że kurs przed dniem zapadalności wzrośnie do poziomu bariery, która aktywuje opcję waniliową.

Poziom wykonania (W) może być ustawiony tak powyżej jak i poniżej poziomu spot (S), oraz tak poziomu bariery (B). Opcja ta może więc być tak opcją in-the-money jak i out-of-the-money. Czytaj dalej

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wyjścia w dół (barrier knock-down-and-out put options) daje nabywcy prawo do sprzedaży danego instrumenty finansowego po cenie wykonania jeżeli w ciągu trwania opcji poziom bariery nie został osiągnięty. W przeciwieństwie od tradycyjnej waniliowej opcji sprzedaży w tym wypadku maksymalny zysk inwestora jest limitowany odległością pomiędzy ceną wykonania a poziomem bariery. Opcja ta może być opcją in-the-money oraz opcją out-of-the-moeny w zależności od tego, czy kurs spot (S) znajduje się powyżej czy też poniżej kursu wykonania (W). Czytaj dalej

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół

Opcja sprzedaży z barierą wejścia w dół (barrier knock-down-and-in put options) daje nabywcy prawo sprzedaży danego instrumentu finansowego po kursie wykonania jeżeli do dnia zapadalności kurs spadnie poniżej poziomu bariery aktywującego daną opcją.

Kurs wykonania (W) może być ustawiony tak poniżej jak i powyżej kursu spot (S), jednak zawsze powyżej poziomu bariery (B) Czytaj dalej

Opcja kupna z barierą wyjścia w dół

Opcja kupna z barierą wyjścia w dół (barrier knock-down-and-out call options) jest to opcja która daje prawo nabywcy opcji kupić instrument finansowy po cenie wykonania jeżeli w czasie trwania opcji kurs ani razu nie spadł poniżej poziomu bariery. Przekroczenie poziomu bariery, który jest ustawiona poniżej ceny spot automatycznie dezaktywuje opcję. Czytaj dalej