Wskaźniki Wartości Rynkowej

Wskaźniki wartości rynkowej mają pomóc w ocenie atrakcyjności inwestycji w daną spółkę i porównaniu jej z drugimi spółkami, lub też innymi alternatywnymi możliwościami inwestycyjnymi. Dzięki tym wskaźnikom jesteśmy w stanie ocenić czy cena dana spółka, jest znacznie lepiej wyceniana od innych, czy też jej wyceny są znacznie poniżej wycen innych spółek.

Do podstawowych wskaźników wyceny rynkowej zaliczamy:

  • Zyskowność na jedną akcję ( Earnings per Share – EPS)
  • Wartość rynkowa do wartość księgowej (C/WK – Price/Book Value – P/BV)
  • Cena akcji do bieżących zysków ( C/Z – Price / Earnings Ratio P/E Ratio)

1. Zyskowność na jedną akcję (Earnings Per Share Ratio)

= zysk netto/ ilość wyemitowanych akcji

Wskaźnik ten informuje akcjonariusza jaka wielkość zysku została wypracowana przez jedną akcję. Jest to również informacja jaką maksymalną dywidendę spółka może wypłacić, lub też o ile może się powiększyć kapitał firmy w przypadku nie wypłacania dywidendy.

Analizując ten wskaźnik należy brać pod uwagę wiele czynników kształtujących zysk spółki. Pamiętać również należy, że częste wahania wskaźnika mogą być spowodowane wydarzeniami jednorazowymi, które nie zmniejszają atrakcyjności spółki a wpływają znacząco na poziom wskaźnika. Do takich sytuacji mogą należeć wzmożone wydatki w firmie, związane z nowymi inwestycjami mającymi na celu wzrost wartości firmy, czy też nowa emisja akcji, której celem jest pozyskanie dodatkowego kapitału.

Wskaźnik ten najczęściej oblicza się na podstawie uśrednionych danych z ostatniego roku, gdzie w przypadku zmiany wartości akcji oblicza się średnią ilość akcji jaką miała spółka w danych okresie.

2. Wartość rynkowa do wartości księgowej (C/WK ) – Price/Book Value (P/BV)

= wartość rynkowa / wartość księgowa

Wskaźnik ten pokazuje jaki jest stosunek pomiędzy wartością rynkową spółki a jej wartością księgową. Wartości przewyższające 1 oznaczają, że za każdą złotówkę majątku spółki trzeba zapłacić odpowiednio większą wartość.

Dzięki wskaźnikowi C/WK jesteśmy w stanie zbadać dynamikę zmian wartości spółki porównując ją z latami ubiegłymi, a także porównać ją z innymi spółkami z danej branży. Zbyt wysoka wartość wskaźnika może świadczyć o przewartościowaniu spółki, natomiast zbyt niska jej wartość może być świadectwem niedowartościowania. Niskie wartości wskaźnika P/BV mogą być jednak również świadectwem problemów finansowych spółki.

3. Cena akcji do zysku (C/Z) – Price earnings ratio (P/E)

= cena akcji / zysk netto na akcję

Wskaźnik ten jest jednym z najpopularniejszych wskaźników stosowanych przez inwestorów. Dzięki niemu można dowiedzieć się ile razy wartość akcji jest wyższa od zysku na nią przypadającego, a co za tym idzie lat musiałby czekać inwestor żeby zysk z akcji zwrócił nakłady poniesione na zakup akcji, przy założeniu braku zmiany tych czynników.

Pokazuje również stosunek inwestorów do danej spółki. Wysoka wartość C/Z oznacza, że inwestorzy są skłonni zapłacić za spółkę wartość wielokrotnie przewyższająca jej bieżące zyski, gdyż dobrze wyceniają jej perspektywy wzrostu.

Niska wartość wskaźnika C/Z może świadczyć o niskiej wycenie inwestycji w daną firmę przez inwestorów. Gdy jednak sytuacja spółki jest korzystna, niska wartość wskaźnika może także być świadectwem niedowartościowania spółki.

Analizując wskaźnik C/Z warto porównywać go do danych z lat ubiegłych oraz do innych przedsiębiorstw z branży. Pamiętać jednak należy o tym, że wartość wskaźnika podobnie jak i innych wskaźników opartych na zysku może ulegać znaczącym wahaniom, gdyż nawet dobrze rozwijająca się firma może wykazywać tak wysoki jak i niski zysk w zależności od bieżącej polityki inwestycyjnej.

Tak samo bardzo wysoka wartość wskaźnika nie musi być oznaką przewartościowania firmy, lecz wynikać z bardzo małego zysku. Dlatego zawsze analizując dany wskaźnik należy się posiłkować również innymi danymi ze sprawozdań finansowych oraz przeanalizować jakie czynniki wpływały na zysk danej spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *