Wstęgi Bollingera

Wskaźnik Wstęgi Bollingera opracowany został przez Johna Bollingera w latach 80-tych. Za jego pomocą bada się zmienność danego instrumentu i na jej podstawie pozwala przewidzieć, gdzie mogą zostać ustanowione nowe szczyty, a gdzie nowe dołki.

Jego konstrukcja polega na przeprowadzeniu na wykresie 3 krzywych, gdzie linia środkowa stanowi średnią krocząca danego instrumentu. Z reguły przyjmuje się okres 20-dniowy.

Aby obliczyć krzywą górną do średniej ruchomej należy dodać 2 odchylnia standardowe. Natomiast, aby obliczyć dolną krzywą od średniej ruchomej należy odjąć dwa odchylenia standardowe.

Można więc powiedzieć, że wstęgi Bollingera pokazują nam jaki maksymalny ruch może dany instrument wykonać. wzrost ceny w okolice lub nawet poza górny przedział wahań może być sygnałem, że rynek jest w fazie wykupienie i powinna nastąpić korekta ruchu. Natomiast spadek ceny w okolice lub nawet poniżej dolnej bandy pokazuje, że rynek jest wyprzedany i może nastąpić ruch w górę.

Pamiętać jednak należy, że podczas silnych trendów wzrostowych lub spadkowych, jedna strony bandy jest notorycznie naruszana i nie następuje po niej odwrócenie trendu. Warto, więc równocześnie ze Wstęgami Bollingera używać innych narzędzi analizy technicznej.

Wielu inwestorów za sygnał kupna uważa sytuację, w której po przetestowaniu dolnej bandy kurs przebija także środkową średnią, natomiast za sygnał sprzedaży sytuację w której po przetestowaniu górnej bandy kurs powraca poniżej środkowej średniej.

Wstęgi Bollingera są też dobrym wyznacznikiem zmienności. Jeżeli odległość pomiędzy górną a dolną bandą się zmniejsza oznacza, to, ze zmienność danego rynku spadła. Sytuacja ta jest charakterystyczna dla trendów bocznych. Zawężanie się Wstęg Bollingera może być też sygnałem nadchodzącego wybicia z przedziału konsolidacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *