Zig Zag

Wskaźnik Zig Zag nie ma żadnej wartości prognostycznych. Służy raczej jako filtr wykresów, usuwając z niego mało istotne ruchy, mniejsze od wcześniej ustalonego poziomu odwrócenia.

Ustalany jest w procentach i może być porównywany tak do poziomów zamknięcia jak i do lokalnych maksimów i minimów w trakcje badanego okresu. Polega na rysowaniu linii wykresu zgodnej z trendem aż do momentu, kiedy zmiana cen w ruchu przeciwnym będzie większa niż wartość odwrócenia.

Jeżeli więc ustalimy wartość odwrócenia na 5 procent, to przy każdym nowym maksimum oraz minimum kursu linia wykresu będzie wydłużana, aż do momentu, gdy kurs podda się korekcji dłuższej niż 5% wartości wykresu.

Przykład:

Cena akcji spółki ABC wzrosła ze 100 do 115. Poziom odwrócenia dla zig zaga wynosi 10%. Następnie spadła do poziomu 109, aby potem wzrosnąć do 120 i na sam koniec spaść do 99.

W powyższym przykładzie mamy więc aż 4 ruchy. 2 wzrostowe ze 100 do 115 oraz ze 109 do 120, oraz dwa spadkowe ze 115 do 109 oraz ze 120 do 99. Jeżeli będziemy próbować narysować wartość zig zaga, najpierw pociągniemy linię ze 100 do 115. Spadek do 109 nie będzie pokazany na wykresie, gdyż wynosi on jedynie 6, podczas gdy minimalna wartość odwrócenia wynosi 10%, czyli 11,5. Kurs następnie wzrósł do 120, co spowoduje przedłużenie linii wskaźnika do poziomu 120. Warto zauważyć, że na wykresie Zig Zaga widoczna będzie wyłącznie jedna linia wzrostowa. Dopiero spadek ze 120 do 99 spowoduje również spadek wartość wskaźnika do 99, gdyż w tym wypadku spadek w wysokości 21, znacznie przekracza wymagane 10% (12). Wskaźnik zig zag pokazał nam więc tylko jedną istotną zmianę kierunku, podczas gdy wykres cen zmieniał kurs aż 3-krotnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *